Kwiecień 2008
1 kwietnia Igor z Lucyną wygłosili w gostyńskim klubie Absolwent odczyt zatytułowany "Wyprawy rowerowe, czyli dlaczego się tak meczę". Był to przegląd wszystkich dotychczasowych wypraw Igora ilustrowany prezentacją zdjęć. Odczyt został zorganizowany przez Gostyński Klub Rowerowy.